tjenester | ansatte | referanser

Slottet Renhold AS
Slottetveien 12, 1455 Nordre Frogn
E mail: post@slottetrenhold.no

Telefon: 64 93 87 19
Mobil:   410 22 751
Konto nr 9365 20 91359 
Org.nr. No 984 189 346 MVA
Offentlig godkjent renholdsvirksomhet, lovpålagt fra 1/12-12