• Hovedrengjøring
  • Daglig renhold
  • Trappevask
  • Vinduspuss
  • Byggerenhold
  • Oppskuring og boning
  • Tepperens


WebDesign:
Meridian Media

Slottet Renhold AS
Slottetveien 12, 1455 Nordre Frogn
E mail: post@slottetrenhold.no

Telefon: 64 93 87 19
Mobil     410 22 751
Konto nr 9365 20 91359 
Org.nr. No 984 189 346 MVA